-->

GREVSİZ TOPLU SÖZLEŞME OLMAZ

Jan 10, 2012

Konfederasyonumuz kamu emekçilerine duyduğu sorumluluk gereği tüm teknik komisyon ve Üçlü Danışma Kurulu toplantılarına katılmış, yasanın özüne ilişkin görüş, öneri ve değerlendirmelerini iletmiştir. Ne yazık ki, Hükümet iktidara geldiği günden bu yana uyguladığı yöntemi bir kez daha uygulamış, bunca toplantı ve ziyarete rağmen kendi ajandası doğrultusunda hareket etmiştir. Ortaya çıkan taslak, hükümetin baştan beri öngördüğü ve hazırlığını yaptığı bir çalışmadır. KHK'lerde ortaya çıkan yaklaşım Hükümetin toplu sözleşmede samimi olmadığını göstermektedir. Toplu sözleşme konusu olması gereken birçok konu KHK'ler ile düzenlenmiştir. Dolaysıyla anlaşılmaktadır ki, toplu görüşme mekanizması ad değiştirilerek devam ettirilmek ve bu gerçeklik yandaş bir Konfederasyonla  birlikte gizlenmek istenmektedir. Diğer Konfederasyonlar ise etkisiz bir şekilde vitrinde tutularak "demokratik" görünüm  yaratılmak hedeflenmektedir. KESK olarak böyle bir yasa taslağı ve yaklaşımı kabul etmiyoruz. Taslak geri çekilmeli özgür toplu sözleşme ve grev hakkımızın gereği yapılmalıdır.  En temel hakkımız olan grev hiç bir yasa ile engellenemez.